burn-out? nlprofiling helpt

Wat is "overspannen" ?

Soms is het leven ineens veel zwaarder. Er zijn problemen, er is iets ingrijpends gebeurd, alles komt op ' jouw bordje' terecht en/of je krijgt geen of minder steun uit je omgeving.

Als de omstandigheden meer vragen dan je aankunt, raak je overbelast. Je verliest het overzicht en raakt de greep op de situatie kwijt. Je krijgt psychische en lichamelijke klachten, waardoor je niet meer normaal kunt functioneren.

Als dergelijke klachten langer dan zes maanden aanhouden en vermoeidheid en uitputting op de voorgrond staan, dan spreken we van overspannenheid.

Herstel na overspannenheid

Het herstel na overspannenheid verloopt in drie fasen:

  1. Pas als je inziet en accepteert dat je overspannen bent, kun je je geleidelijk gaan ontspannen. Zorg eerst dat je tot rust komt. Het ordenen en opschrijven van je gedachten kan hierbij helpen.
    Omdat werken vaak niet meer lukt, zul je tijdelijk een aantal activiteiten moeten laten vallen en bepaalde taken of verplichtingen moeten afstaan.
    Als je kinderen hebt, bespreek dan met je huisarts hoe je toch zo goed mogelijk voor je kinderen kunt zorgen.
  2. Bedenk welke omstandigheden tot spanning hebben geleid. Hoe ben je met die spanning omgegaan? Daarna ga je oplossingen bedenken voor eventuele problemen waar je tegenaan bent gelopen.
  3. In de derde fase ga je de bedachte oplossingen uitvoeren.

Bij deze actieve aanpak is de kans groot dat je je normale bezigheden geleidelijk aan weer kunt oppakken.